REALIZUJEME KOMPLEXNÉ OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV

Stavebná firma špecializujúca sa na realizáciu komplexnej obnovy bytových domov - zateplenie fasád, rekonštrukcie loggií a balkónov, rekonštrukcie plochých striech, výmenu výplní, otvorov.

Zateplených fasád
Obnovených logií
Opravených striech
BD Wuppertálska 51-53-55

NAŠA PONUKA SLUŽIEB

01 ZATEPLENIE FASÁD

02 REKONŠTRUKCIA PLOCHÝCH STRIECH

03 REKONŠTRUKCIA LOGIÍ A BALKÓNOV

04 VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV

05 PORADENSTVO PRI FINANCOVANÍ BD

„ Dôležité je, aby každý človek mohol byť hrdý na prácu, ktorú vykonáva. “

NÁŠ TÍM

ING. STANISLAV ULIČNÝ
KONATEĽ

+421 918 431 801

ING. ĽUBICA JARŠINSKÁ
ROZPOČTÁR / PRÍPRAVAR STAVIEB

+421 917 125 585

ING. MILAN ŠTEFANIK
STAVBYVEDÚCI

+421 907 454 889

OĽGA PROKOPOVÁ
EKONÓMKA

+421 902 722 117

ING. KRISTIÁN LEGÁT
TECHNIK

+421 917 969 002

TwinStav, s. r. o.  – špecializované stavebné práce

Adresa fakturačná, poštová a sídlo spoločnosti: Kostolianska cesta 159, 040 01 Košice

e-mail: twinstav@twinstav.sk

IČO: 366 830 27 

IČ DPH: SK 202 225 6335

DIČ: 202 225 6335

IBAN: SK81 7500 0000 0040 2417 4150

OR Okres. Súdu Ke I., Odd. Sro., vl. č.18769/V